Exempel på frågor där jag kan bidra med direkt, konkret kunskap och erfarenhet 

 1. Varför är det så svårt att ta steget och våga söka hjälp?
 2. Hur kan stöd och hjälp till personer med psykisk ohälsa förbättras?
 3. Hur kan man förbättra bemötandet gentemot personer med psykisk ohälsa?
 4. Hur kan en verksamhet kring stöd göras mer tillgängligt för personer med psykisk ohälsa?
 5. Vad finns det för utvecklingsområden så att stöd får ett större direkt, positivt genomslag hos personer med psykisk ohälsa?
 6. Hur kan samverkan mellan centrala aktörer utvecklas och stärkas så att stödet till personen med psykisk ohälsa förbättras?
 7. Hur är det att leva med t ex trauma och Post-traumatisk Stress Syndrom, PTSD?
 8. Hur kan den brutala verkligheten se ut i vardagen för personer med psykisk ohälsa?
 9. Vilka konsekvenser kan psykisk ohälsa skapa för förhållanden, för sina barn, vänner och anhöriga?
 10. Hur kan en person ta sig igenom krisen, komma ut på andra sidan och leva ett fungerande liv med livskvalité?

 

Jag erbjuder


 • Föreläsningar
 • Delta i seminarier, konferenser, utbildningar och workshops
 • Delta i peer-to-peer-aktiviteter
 • Projektformulering, projektutveckling, projektledartjänster, projektstöd
 • Rapporter och studier 
 • Konkret, operativt stöd i utveckling av samverkan mellan t ex myndigheter, kommun och Landsting

Nyfiken och intresserad?

Hör av er så bokar vi ett möte
där vi pratar vidare om hur vi kan jobba tillsammans!

 
 

Grundvärderingar


 • Teori och praktik ska tydligt mötas och ha en stark koppling till den verklighet en person med psykisk ohälsa befinner sig i. 
 • En person med psykisk ohälsa är en aktiv aktör som vågat ta steget att söka hjälp samt har kraft att förändra saker till det bättre
 • Ett helhetsperspektiv, där man tar hänsyn till personens hela livssituation, är nödvändigt för att åstadkomma en hållbar positiv förändring.

 

Claes


Jag brukar säga att jag har över 30 års arbetslivserfarenhet sedan 2000, då jag tog min magisterexamen i statsvetenskap/freds- och konfliktfrågor. Hur hänger detta ihop? Jo, jag har egen erfarenhet av psykisk ohälsa sedan 2000, då jag utsattes för ett trauma under en utlandstjänstgöring i ett krigsområde. Till detta, har jag över 15 års erfarenhet från arbete på myndigheter (främst kring samverkansfrågor i arbetet mot människohandel), på idéburna organisationer samt i internationella organisationer.

Vad gäller min kunskap kring psykisk ohälsa, så är jag mycket tydlig mot mina kunder att mina tjänster baseras uteslutande på min egen erfarenhet av psykiskt ohälsa. Detta, tillsammans med ett omfattande nätverk av andra drabbade. Å andra sidan vad gäller operativ samverkan mellan nyckelaktörer, utvecklingsfrågor, projektledning, utredningar med mera, så har jag senior arbetslivserfarenhet. 

Min ledstjärna i allt arbete jag gör är att hitta, koppla ihop och jobba tillsammans med samtliga ansvariga aktörer, alla nödvändiga för att hjälpa drabbade till en bättre mental hälsa! Detta gäller regering och riksdag, ansvariga myndigheter, landsting och kommuner m fl. 

Alla jobbar vi mot samma mål!

(Porträttbilder: Larz Karlsson. Toyota Hilux-bilden: George Malaravan. Land Rover Defender-bilden: okänd)