Foto: Larz Karlsson

 
Vill ni utveckla er verksamhet kring stöd och hjälp till personer med psykisk ohälsa?

Ur ett konkret och erfarenhetsbaserat patient-/aktörsperspektiv erbjuder jag tjänster till myndigheter, kommuner, landsting, politiker, engagerade idéburna organisationer med flera.
 

KontaktC.U.L Development
Email: claes.lyckner@culdevelopment.se
Tel: 0709-490598

C.U.L Development har F-skattsedel


Follow us